Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
529

I C 1188/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1188/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2016 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2016 roku sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) S.A. Oddział w Polsce w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 730,70 zł (trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych siedemdziesiąt groszy) wraz z od
Czytaj więcej»

I C 1198/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1198/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok-Szczepek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) Funduszowi (...) , M. C. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 21.160 zł (dwadzieścia jeden tysięc
Czytaj więcej»

I C 1198/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2020-03-04

Data publikacji: 2022-05-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1198/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2020 roku w G. sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko (...) S.A. w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 3 321,26 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia sześć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opó
Czytaj więcej»

I C 1198/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2020-03-23

Data publikacji: 2022-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1198/17 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu dnia 10 maja 2017 r. Gmina G. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) S.A. kwoty w łącznej wysokości 3515 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty: a 95,00 zł od dnia 21 marca 2014 roku do dnia zapłaty, b 95,00 zł do dnia 1 maja 2014 roku do dnia zapłaty, c 95,00 zł do dnia 1 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty, d 95,00 zł do dnia 1 lipca 2014 roku do dnia zapłaty, e 95,00 zł do dnia 1 sierpnia 2014 roku do dn
Czytaj więcej»

I C 1200/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1200/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia10 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Anna Klois po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko A. P. (1) o zapłatę oddala powództwo. SSR Łukasz Zamojski Sygn. akt I C 1200/16 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

I C 1221/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1221/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 4 listopada 2015r.; oddala powództwo w pozostały
Czytaj więcej»

I C 1228/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1228/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2015 roku sprawy z powództwa M. F. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.746,71 zł (jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 71/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14
Czytaj więcej»

I C 1229/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1229/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w K. na rzecz powódki Gminy P. kwotę 234,98 zł (dwieście trzydzieści cztery złote i 98/100) z u
Czytaj więcej»

I C 1229/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2020-01-22

Data publikacji: 2022-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1229/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa A. F. przeciwko (...) Sp. z o.o. Sp.k. w G. o naruszenie posiadania 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 337 zł (trzysta trzydzieści siedem złotych) tytułem kosztów procesu
Czytaj więcej»

I C 2924/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2020-10-26

Data publikacji: 2021-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2924/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 sierpnia 2018 roku wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. G. kwoty 3 786,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 04 marca 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazała, że podczas kontroli prowadzonej przez powódkę stwierdzono brak plomb
Czytaj więcej»