Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
546

I C 259/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2023-03-15

Data publikacji: 2023-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 259/22 UZASADNIENIE G. S. wniosła o zasądzenie od Ł. S. (1) kwoty 9 225 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 maja 2021 roku do dnia zapłaty. Nadto wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając swoje żądanie podała, że 16 lipca 2020 roku zawarła z pozwanym umowę pośrednictwa, na podstawie której zaproponowała pozwanemu zakup nieruchomości położonej w K. przy ul. (...) . Wskazała również, że 29 lipca 2020 rok
Czytaj więcej»

I C 286/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 286/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2016 roku w G. sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko B. S. , M. S. , F. S. , K. S. o eksmisję 1 oddala powództwo. SSR Grzegorz Korfanty Sygn. akt I C 286/16 UZASADNIENIE W dniu 16 lutego 2016 roku powódka Gmina P. , zastępowana przez
Czytaj więcej»

I C 273/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Anna Klois po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda tytułem zadośćuczynienia kwotę 30.000zł (trzydzieści tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 296/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 296/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2016 roku w G. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko K. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. M. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. w W. kwotę 44.989,82 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zło
Czytaj więcej»

I C 317/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2022-09-21

Data publikacji: 2022-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 317/21 Dnia 21 września 2022 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 21 września 2022 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko P. D. , N. D. , E. S. , A. D. , D. B. o eksmisję 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego P. D. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt gr
Czytaj więcej»

I C 313/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 313/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2018 r. w Gliwicach sprawy z powództwa J. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda J. M. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1 817,00 zł (jeden tysiąc osiemset sie
Czytaj więcej»

I C 320/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 320/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2017 r. w Gliwicach sprawy z powództwa S. S. ( S. ) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda S. S. ( S. ) kwotę 12 129,50 zł (dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i 50/100) z każdoczesnymi ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 306/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 306/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK ZAOCZNY W STOSUNKU DO A. K. (1) Dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko S. M. , E. K. , A. K. (1) , M. G. (1) , A. K. (2) o eksmisję 1 umorzyć postępowanie w stosunku do pozwanej S. M. ; 2 nakazuje pozwanym E. K. ,
Czytaj więcej»

I C 341/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko P. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30.100,55 zł (trzydzieś
Czytaj więcej»

I C 359/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-08-24

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 359/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok-Szczepek po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa D. Ż. przeciwko D. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki D. Ż. na rzecz pozwanego D. S. kwotę 3.242 zł (trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów p
Czytaj więcej»