Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
451

I C 86/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 86/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powódki J. B. (1) kwotę 10.530,66 zł (dziesięć tysięcy złotych
Czytaj więcej»

I C 110/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2020-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 110/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w G. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Glenc – Poślednik Protokolant: aplikant sędziowski Damian Baron po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko D. R. o zapłatę 1 umarza postępowanie w części – w zakresie kwoty 1.168,30 zł (tysiąc sto sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 124/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 124/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa G. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki G. D. kwotę 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 14
Czytaj więcej»

I C 133/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2021-03-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 133/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy G. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu10 kwietnia 2019 roku sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości w G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w G. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 5 417 zł (pięć ty
Czytaj więcej»

I C 148/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1 346,85 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć złotych osiemd
Czytaj więcej»

I C 154/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 154/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018 r. w Gliwicach sprawy z powództwa N. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki N. B. kwotę 3 662,40 zł (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 156/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 156/14 UZASADNIENIE Powód J. R. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 57.420 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie kosztów procesu. Wyjaśnił, że w dniu 8 marca 2011 roku o godz. 1.00 został przyjęty na oddział chirurgii ogólnej (...) Szpitala (...) w G. z silnymi bólami brzucha. Około godz. 10.00 powód został poddany zabiegowi operacyjnemu, przy czym okazało się, że doszło do zadzierzgnięc
Czytaj więcej»

I C 161/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 161/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 73.277,84 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze)
Czytaj więcej»

I C 173/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 173/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Gliwicach sprawy z powództwa A. K. przeciwko Gminie G. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążenia powoda A. K. kosztami postępowania. SSR Grzegorz Korfanty Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 189/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 189/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Anna Klois po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 36.336,37 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 37 /100) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»