Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
386

I C 436/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa S. Z. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 Uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie I C 436/14 w części dotyczącej kwoty 1.230 zł (tysiąc dwieście trzydzieści
Czytaj więcej»

I C 475/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 475/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Agata Kolbuszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w S. przeciwko P. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego P. W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w S. kwotę 40.900,00zł (czterdzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100) z każd
Czytaj więcej»

I C 484/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-07-22

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 484/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko J. P. o opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego oddala powództwo. SSR Kamilla Gos-Górska Sygn. akt I C 484/15 UZASADNIENIE Pozwem złożonym 26 marca 2015 r. Gmina P
Czytaj więcej»

I C 494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 494/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w Ł. , (...) Spółki z o.o. w W. przeciwko Szpitalowi Miejskiemu nr (...) w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Szpitala Mi
Czytaj więcej»

I C 551/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 551/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A w W. na rzecz powódki M. M. kwotę 20 540 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści złotych) z każdoczesnymi ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 551/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-02-26

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 551/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Glenc – Poślednik Protokolant: Olga Szymczyk po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko A. R. ( R. ) i J. B. o zapłatę 1 umarza postępowanie w części - co do kwoty 5 465,77 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy);
Czytaj więcej»

I C 565/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-10-13

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 565/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa L. M. przeciwko Gminie G. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 1 ustala, że powód L. M. wstąpił w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w G. przy ul. (...) w miejsce dotychczasowego naje
Czytaj więcej»

I C 567/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 567/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Glenc – Poślednik Protokolant: Olga Szymczyk po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa A. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda i z tego tytułu zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2 417,00 zł ( dwa tysiące czter
Czytaj więcej»

I C 574/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2016-10-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 574/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 2.417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście zło
Czytaj więcej»

I C 584/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 584/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. i A. R. przeciwko H. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego H. S. na rzecz powodów Z. R. i A. R. kwotę 8.573,33 zł (osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i 33/100) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»