Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
419

I C 1012/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2019-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1012/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos - Górska Protokolant: Wioletta Błaszczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2018 roku w G. sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w K. przeciwko P. B. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestyc
Czytaj więcej»

I C 1020/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1020/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Barbara Kubicka na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa J. G. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda J. G. kwotę 60.186,01 zł (sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 01/00 groszy) z odse
Czytaj więcej»

I C 1025/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1025/16 POSTANOWIENIE Gliwice, dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2017 r. w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko S. Z. (1) o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie. SSR Grzegorz Korfanty Sygn. akt I C 1025/16 UZASADNIENIE (...) Niestanda
Czytaj więcej»

I C 1026/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1026/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2017 roku w G. sprawy z powództwa K. W. przeciwko (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki K. W. kwotę 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) z każdoczesnymi ustawowymi odsetkami od dnia 11 kwietnia 2014 ro
Czytaj więcej»

I C 1041/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2015-05-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 1041/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa U. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 21.207,68 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedem złotych 68/100) z ustawowymi odsetkami od kwot: - 11.207,68 zł (jede
Czytaj więcej»

I C 1048/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1048/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2015 roku sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ł. przeciwko B. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do (...) Sp. z o.o. w Ł. umowę darowizny prawa własności lokalu mieszkaln
Czytaj więcej»

I C 1058/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1058/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2016 roku sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2014
Czytaj więcej»

I C 1064/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1064/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Wioletta Błaszczak po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w K. przeciwko A. L. ( L. ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. L. na rzecz powódki Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 463,2
Czytaj więcej»

I C 1066/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1066/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda M. S. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pozwan
Czytaj więcej»

I C 1069/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1069/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz powoda A. P. kwotę 2.779,52 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt d
Czytaj więcej»