Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
512

I C 1041/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2015-05-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 1041/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa U. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 21.207,68 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedem złotych 68/100) z ustawowymi odsetkami od kwot: - 11.207,68 zł (jede
Czytaj więcej»

I C 1045/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2022-01-12

Data publikacji: 2022-04-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1045/20 Dnia 12 stycznia 2022 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 12 styczna 2022 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 3 149,31 zł (trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za o
Czytaj więcej»

I C 1048/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1048/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2015 roku sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ł. przeciwko B. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do (...) Sp. z o.o. w Ł. umowę darowizny prawa własności lokalu mieszkaln
Czytaj więcej»

I C 1058/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1058/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2016 roku sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2014
Czytaj więcej»

I C 1064/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1064/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Wioletta Błaszczak po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2018 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w K. przeciwko A. L. ( L. ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. L. na rzecz powódki Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 463,2
Czytaj więcej»

I C 1066/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1066/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda M. S. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pozwan
Czytaj więcej»

I C 1072/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2021-04-14

Data publikacji: 2021-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1072/20 Dnia 14 kwietnia 2021 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. w K. przeciwko D. G. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proc
Czytaj więcej»

I C 1069/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1069/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz powoda A. P. kwotę 2.779,52 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt d
Czytaj więcej»

I C 1072/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2021-04-30

Data publikacji: 2021-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1072/20 UZASADNIENIE Pozwem z 13 grudnia 2019 roku wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w K. zażądał zasądzenia od D. G. kwoty 8 352,31 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając swoje stanowisko podał, że strony 15 lipca 2018 roku zawarły umowę pożyczki nr (...) , na pod
Czytaj więcej»

I C 1074/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2019-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1074/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Kaźmierczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2018 r. w G. sprawy z powództwa (...) Państwowe S.A. w W. przeciwko Gminie G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Państwowe S.A. w W. na rzecz pozwanej Gminy G. kwotę 4 800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»