Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
504

I C 1990/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1992/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2016 roku w G. sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda J. M. kwotę 12 660,20 zł (dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 20/100) z każdoczesnymi ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 2014/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-06-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2014/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok -Szczepek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko W. O. , K. O. o zapłatę w zakresie wniosku W. O. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty i wniesionego sprzeciwu postanawia: 1 odrzucić wniosek o przywrócenie
Czytaj więcej»

I C 2030/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2030/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa B. O. (1) , E. O. , A. O. i J. O. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki B. O. (1) kwotę 45.000 zł (czterdzieśc
Czytaj więcej»

I C 2066/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-08-02

Data publikacji: 2016-10-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2066/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sebastian Jankowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 sierpnia 2016 roku w G. sprawy z powództwa S. Z. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda S. Z. kwotę 5.350,50 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 50/100) z każdoczesnymi ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 2111/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2111/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2016 r. w G. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko J. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 67 793,13 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote
Czytaj więcej»

I C 2168/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2168/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 roku sprawy z powództwa E. B. (1) , E. B. (2) przeciwko E. Z. o ochronę naruszonego posiadania 1 powództwo oddala; 2 w zakresie cofniętego żądania postępowanie umarza; 3 zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanej kwotę
Czytaj więcej»

I C 2182/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-10-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 2182/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leokadia Krośniak-Cebulska Protokolant: Wioletta Błaszczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Ł. W. ( W. ) przeciwko Č. P. 'ovna A. S. z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 2215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2215/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) Spółka Jawna J. i B. P. w G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę oraz z powództwa (...) Spółka Jawna J. i B. P. w G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W.
Czytaj więcej»

I C 2270/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 2270/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko I. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej I. F. na rzecz powoda R. D. kwotę 443,33 zł (czterysta czterdzieści trzy złote i 33/100) płatną w terminie do 30 kwietnia 2015 roku z ustawow
Czytaj więcej»

I C 2315/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2315/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2015 roku w G. sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda W. W. kwotę 4.132,80 zł (cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) z każdoczesnymi ustawowymi
Czytaj więcej»