Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
412

I C 6/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 6/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 roku w G. sprawy z powództwa K. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. O. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) z każdoczesnymi ustawowymi odsetkami od dnia 4 grudnia 2012 roku
Czytaj więcej»

I C 10/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2015-05-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: przyczynienie się powódki do powstania szkody obniża wartość przysługującego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
Sygn. akt I C 10/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2015 roku w G. sprawy z powództwa T. G. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki T. G. kwotę 24.750 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedem pięćdziesiąt złotych) z każdoczesnymi ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 306/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 306/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK ZAOCZNY W STOSUNKU DO A. K. (1) Dnia 21 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko S. M. , E. K. , A. K. (1) , M. G. (1) , A. K. (2) o eksmisję 1 umorzyć postępowanie w stosunku do pozwanej S. M. ; 2 nakazuje pozwanym E. K. ,
Czytaj więcej»

I C 313/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 313/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2018 r. w Gliwicach sprawy z powództwa J. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda J. M. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1 817,00 zł (jeden tysiąc osiemset sie
Czytaj więcej»

I C 320/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 320/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2017 r. w Gliwicach sprawy z powództwa S. S. ( S. ) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda S. S. ( S. ) kwotę 12 129,50 zł (dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i 50/100) z każdoczesnymi ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 341/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko P. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30.100,55 zł (trzydzieś
Czytaj więcej»

I C 359/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-08-24

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 359/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok-Szczepek po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa D. Ż. przeciwko D. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki D. Ż. na rzecz pozwanego D. S. kwotę 3.242 zł (trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów p
Czytaj więcej»

I C 361/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-05-11

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Pozwem Gmina G. zażądała zasądzenia od pozwanego S. S. kwoty 6125,46 zł. w tym kwoty 5.633,50 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 01 listopada 2014r. oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu podała, że pozwany zajmuje lokal mieszkalny powódki, położony w G. przy ul. (...) bez tytułu prawnego i jest zobowiązany do uiszczenia odszkodowania i opłat eksploatacyjnych za korzystanie z lokalu, które wg stanu na dzień 31 października 2014r. wynoszą 5.633,50 zł. oraz 491,
Czytaj więcej»

I C 389/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 389/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 stycznia 2014 r. Gmina G. wniosła o zasądzenie od pozwanych A. O. , G. O. , D. O. (1) i B. M. solidarnie kwoty 9.925,12 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty i kwoty 1.592,85 zł tytułem skapitalizowanych odsetek oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przewidzianych przepisami.. W uzasadnieniu żądania wskazała, iż pozwani zajmują lokal położony w G. przy ulicy (...) bez tytułu prawnego, są zobowiązani
Czytaj więcej»

I C 436/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 436/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa S. Z. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 Uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie I C 436/14 w części dotyczącej kwoty 1.230 zł (tysiąc dwieście trzydzieści
Czytaj więcej»