Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
284

I C 148/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1 346,85 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć złotych osiemd
Czytaj więcej»

I C 494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 494/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w Ł. , (...) Spółki z o.o. w W. przeciwko Szpitalowi Miejskiemu nr (...) w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Szpitala Mi
Czytaj więcej»

I C 1241/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie technologiczne koniecznego czasu naprawy pojazdu należy do wiadomości specjalnych i w tym zakresie ustalenia faktyczne powinny zostać poczynione w oparciu o opinię właściwego biegłego sądowego sporządzoną w sprawie. W celu ustalenia okresu naprawy adekwatnego do uszkodzeń pojazdu powoda niezbędne było zasięgnięcie opinii biegłego. który oceniłby, biorąc pod uwagę zakres uszkodzeń, rodzaj części użytych do naprawy i technologię ich montażu, a także dostępność potrzebnych części zamiennych, jaki czas jest niezbędny do naprawy pojazdu w normalnych warunkach.
Sygn. akt I C 1241/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Michalina Zimoń po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów z
Czytaj więcej»

I C 1048/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1048/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2015 roku sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Ł. przeciwko B. G. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do (...) Sp. z o.o. w Ł. umowę darowizny prawa własności lokalu mieszkaln
Czytaj więcej»

I C 1025/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1025/16 POSTANOWIENIE Gliwice, dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2017 r. w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko S. Z. (1) o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie. SSR Grzegorz Korfanty Sygn. akt I C 1025/16 UZASADNIENIE (...) Niestanda
Czytaj więcej»

I C 1200/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1200/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia10 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Anna Klois po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko A. P. (1) o zapłatę oddala powództwo. SSR Łukasz Zamojski Sygn. akt I C 1200/16 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

I C 465/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 465/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki J. G. kwotę 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) z każdoczesnymi ustawowymi odsetkami za opóź
Czytaj więcej»

I C 2035/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2035/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 roku w G. sprawy z powództwa T. T. (1) przeciwko (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda T. T. (1) kwotę 23.600 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych) z każdoczesnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie od
Czytaj więcej»

I C 267/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 267/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Anna Klois po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2017 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa B. L. przeciwko Gminie G. o ustalenie istnienia lub nieistnienie stosunku prawnego 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR
Czytaj więcej»

I C 960/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-08-30

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 960/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Olga Szymczyk po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie w części w której powódka ograniczyła powództwo; 2 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki J. W. kwo
Czytaj więcej»