Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
523

I C 2516/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2516/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2015 roku w G. sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) S.A. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. (...) w W. na rzecz powoda D. P. kwotę 8.350 zł (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) z każdoczesnymi ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 2524/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sam fakt, że osoba nieuprawniona posłużyła się kartą powoda nawet przy użyciu kodu PIN, nie może być rozumiany jako zaistnienie transakcji autoryzowanej. W przypadku transakcji nieautoryzowanej – jak w niniejszym przypadku, o czym była mowa powyżej – ryzyko związane z wypłatą środków ponosi dostawca, chyba że płatnik doprowadzili do tych (...)
Sygn. akt I C 2524/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 roku w G. sprawy z powództwa A. P. , D. P. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz powodów solidarnych A. P. i D. P. kwotę 11.434,87 zł (jedenaście tysięcy czterysta t
Czytaj więcej»

I C 2520/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2520/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa P. G. (1) przeciwko Gminie G. o ustalenie 1 ustala, że powodowi P. G. (1) przysługuje w stosunku do pozwanej Gminy G. uprawnienie do lokalu socjalnego; 2 zasądza od pozwanej Gminy G. na rze
Czytaj więcej»

I Ns 54/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-01-04

Data publikacji: 2020-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 54/17 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 16 stycznia 2017 roku wnioskodawcy A. J. M. F. oraz R. M. M. F. wnieśli o stwierdzenie, ze jako posiadaacze samoistni nieruchomości położonej w G. przy ulicy (...) składającej się z części działki gruntu nr (...) o powierzchni ok 170 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w G. prowadzi księgę wieczystą nr KW (...) nabyli prawo własności tej nieruchomości z dniem 20 sierpnia 2007 roku przez zasiedzenie. W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali, że będąc małże
Czytaj więcej»

I Ns 217/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2021-10-27

Data publikacji: 2022-03-02

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 217/20 POSTANOWIENIE Dnia 27 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Joanna Zachorowska Protokolant : Wiktoria Tyburczy Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2021 r. w G. sprawy z wniosku M. C. , M. M. z udziałem S. J. , B. O. , T. O. , Gminy T. , H. J. , K. N. o zasiedzenie nieruchomości postanawia 1 wniosek oddalić; 2 zasądzić od wnioskodawców M. C. i M. M. na rzecz uczestniczki postępowania
Czytaj więcej»

I Ns 217/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2021-11-15

Data publikacji: 2022-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 217/20 UZASADNIENIE Wnioskiem z 11 marca 2020 r. M. M. (1) oraz M. M. (2) domagali się stwierdzenia, że nabyli oni przez zasiedzenie własność części nieruchomości gruntowej położonej w T. przy ul. (...) , działka nr (...) , dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o nr KW (...) , na której posadowiony jest garaż murowany o powierzchni 18 m 2 , urządzono ogródek, posadzono drzewa owocowe oraz zainstalowano wędzarnię. Podali, że są spadkobiercami po zmarłych B.
Czytaj więcej»

I Ns 331/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 331/15 POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski Protokolant: Sabina Drewniok-Szczepek po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 16 września 2015 r. w G. sprawy z wniosku F. Ż. z udziałem Gminy G. , R. R. , M. Z. , G. F. , C. Ż. (1) , K. Ż. , A. Ż. , D. Ż. o zasiedzenie nieruchomości postanawia: stwierdzić, że J. Ż. , syn K. i S. nabył przez zasiedzenie z dniem 2 października 2005 roku własność ni
Czytaj więcej»

I C 1558/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1558/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) S.A. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11 600 zł (jedenaście tysięcy sześćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 grudnia
Czytaj więcej»

I C 1558/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2020-09-30

Data publikacji: 2021-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1558/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16.10.2015 r. G. L. wniósł o zasądzenie od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 25 000,00 zł, ponad wypłaconą w toku postępowania likwidacyjnego kwotę 5000,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od 16 września 2015 r. tytułem zadośćuczynienia za skutki wypadku drogowego z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odszkodowania w kwocie 1 031,16 zł tytułem poniesionych przez powoda kosztów związanych z leczeniem oraz dojazdami
Czytaj więcej»

I C 1649/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2020-11-19

Data publikacji: 2021-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1649/17 Dnia 18 listopada 2020 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2020 roku w G. sprawy z powództwa 3W (...) Budowlana S.A. w R. przeciwko A. P. , R. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego R. P. na rzecz powódki kwotę 54 766,06 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych sześć gr
Czytaj więcej»