Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
401

I C 2111/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2111/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Anna Szner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2016 r. w G. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko J. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 67 793,13 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote
Czytaj więcej»

I C 2168/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2168/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 roku sprawy z powództwa E. B. (1) , E. B. (2) przeciwko E. Z. o ochronę naruszonego posiadania 1 powództwo oddala; 2 w zakresie cofniętego żądania postępowanie umarza; 3 zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanej kwotę
Czytaj więcej»

I C 2182/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-10-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 2182/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leokadia Krośniak-Cebulska Protokolant: Wioletta Błaszczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Ł. W. ( W. ) przeciwko Č. P. 'ovna A. S. z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 2215/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2016-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2215/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) Spółka Jawna J. i B. P. w G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę oraz z powództwa (...) Spółka Jawna J. i B. P. w G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W.
Czytaj więcej»

I C 2270/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 2270/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko I. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej I. F. na rzecz powoda R. D. kwotę 443,33 zł (czterysta czterdzieści trzy złote i 33/100) płatną w terminie do 30 kwietnia 2015 roku z ustawow
Czytaj więcej»

I C 2315/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2315/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2015 roku w G. sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda W. W. kwotę 4.132,80 zł (cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) z każdoczesnymi ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 2324/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 2324/14 POSTANOWIENIE Dnia 1 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok -Szczepek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2015 roku w G. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej w G. przy ul. (...) przeciwko J. P. o zapłatę postanawia: 1 umorzyć postępowanie; 2 zasądzić od pozwanego J. P. na rzecz powódki Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej w G. przy ul. (.
Czytaj więcej»

I C 2477/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2477/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 grudnia 2014 roku powódka (...) Spółka Akcyjna w W. , zażądała zasądzenia od pozwanej Gminy G. kwoty 9.832,52 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powódka podniosła, że przedmiotem żądania pozwu jest należność stanowiąca odszkodowanie przysługujące powódce od pozwanej, tytułem niewykonania obowiązku dostarczenia lokalu socjaln
Czytaj więcej»

I C 2494/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2494/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 2.074,46 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote i 46/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 15 w
Czytaj więcej»

I C 2515/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2515/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 grudnia 2014 roku Gmina G. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, żądała nakazania pozwanym B. C. , M. C. (1) oraz małoletnim Ł. C. , M. C. (2) i E. C. opuszczenia, opróżnienia i wydania w stanie wolnym od osób i rzeczy lokalu mieszkalnego numer (...) , będącego własnością powódki, położonego w G. przy ulicy (...) . Nadto, powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm p
Czytaj więcej»