Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
401

I C 1198/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1198/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok-Szczepek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) Funduszowi (...) , M. C. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 21.160 zł (dwadzieścia jeden tysięc
Czytaj więcej»

I C 1200/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1200/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia10 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Anna Klois po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko A. P. (1) o zapłatę oddala powództwo. SSR Łukasz Zamojski Sygn. akt I C 1200/16 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

I C 1221/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1221/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Malinowski Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 4 listopada 2015r.; oddala powództwo w pozostały
Czytaj więcej»

I C 1228/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1228/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Magdalena Kocur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2015 roku sprawy z powództwa M. F. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.746,71 zł (jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 71/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14
Czytaj więcej»

I C 1229/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1229/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gos-Górska Protokolant: Sabina Drewniok - Szczepek po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w K. na rzecz powódki Gminy P. kwotę 234,98 zł (dwieście trzydzieści cztery złote i 98/100) z u
Czytaj więcej»

I C 1239/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2018-12-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 1239/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2017 roku sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 32 539,33 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze
Czytaj więcej»

I C 1241/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustalenie technologiczne koniecznego czasu naprawy pojazdu należy do wiadomości specjalnych i w tym zakresie ustalenia faktyczne powinny zostać poczynione w oparciu o opinię właściwego biegłego sądowego sporządzoną w sprawie. W celu ustalenia okresu naprawy adekwatnego do uszkodzeń pojazdu powoda niezbędne było zasięgnięcie opinii biegłego. (...)
Sygn. akt I C 1241/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Michalina Zimoń po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów z
Czytaj więcej»

I C 1261/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-05-11

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Pozwem (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. żądała zasądzenia od pozwanej Gminy G. kwoty 9.456 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 17 sierpnia 2013r. tytułem odszkodowania za okres od dnia 1 lutego 2011r. do 30 lipca 2013r. w związku z niedostarczeniem przez pozwaną lokalu socjalnego dla byłego lokatora- W. C. zajmującego bez tytułu prawnego, lokal powódki położony w G. przy ul. (...) . Żądane odszkodowanie stanowi różnicę, między możliwym do uzyskania czynszem rynkowym
Czytaj więcej»

I C 1265/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w sprawie o zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste toczącej się z powództwa Skarbu Państwa, po uprzednim prawidłowym ukształtowaniu nowej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie jest więc dopuszczalne kwestionowanie treści operatu szacunkowego, który stanowił podstawę określenia wysokości nowej opłaty w postępowaniu (...)
Sygn. akt I C 1265/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Zamojski Protokolant: Michalina Zimoń po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2015 roku w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta G. przeciwko M. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 66.742,35 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 35/100) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 1330/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1330/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Korfanty Protokolant: Sylwia Pordzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa K. S. ( S. ) przeciwko Gminie K. reprezentowanej przez Prezydenta Miasta K. o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1 ustala opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości grunt
Czytaj więcej»