Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 710/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gliwicach z 2018-09-11

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Gliwicach z 2018-09-11
Data orzeczenia:
11 września 2018
Data publikacji:
31 grudnia 2019
Data uprawomocnienia:
25 października 2018
Sygnatura:
I C 710/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Łukasz Zamojski
Protokolant:
Anna Klois
Teza:
Należy zauważyć, że ani w doktrynie, ani w orzecznictwie nie wymienia się wyczerpującego katalogu sytuacji, w których można mówić o przewozie z grzeczności, bowiem wyczerpujące wyliczenie takich sytuacji jest niemożliwe. Generalnie jednak przyjmuje się, że pojęcie przewozu z grzeczności nie może być utożsamiane z pojęciem przewozu nieodpłatnego, a także, że art. 436 § 2 zd. 2 k.c. nie znajduje zastosowania w tych wszystkich przypadkach, gdy po stronie przewoźnika istnieje jakikolwiek przyczyna skutkująca potrzebą przewozu pasażera przez kierowcę czy nawet sama więź rodzinna między kierowcą a pasażerem powodująca, że przewóz ma swoją cause opartą na takich relacjach rodzinnych. Judykatura i doktryna ujmują dość wąsko pojęcie przewozu z grzeczności. Mianem przewozu z grzeczności określa się przypadek, gdy posiadacz pojazdu nie ma interesu w przewożeniu danej osoby, a kieruje nim wyłącznie uprzejmość. W wyroku z dnia 11 stycznia 1978 r., (II CR 487/77, niepubl.), Sąd Najwyższy wskazał, że „przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy zamiarem przewożącego jest świadczenie przewozu bezinteresownie. Przewóz z grzeczności nie może stanowić realizacji jakiegokolwiek interesu posiadacza pojazdu”. Sytuacja taka nie zachodzi, gdy działanie przewożącego jest skierowane nie na wyświadczenie grzeczności przewożonemu, lecz na osiągnięcie innego celu (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 23 listopada 2006 r., I ACa 678/06, niepubl.). O istnieniu interesu świadczy jakikolwiek ekwiwalent majątkowy uzyskany przez posiadacza (np. wynagrodzenie, całkowity lub częściowy zwrot kosztów przejazdu) lub należny posiadaczowi, nawet jeżeli ten go nie otrzymał (np. przejazd "na gapę"). Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekający w niniejszej sprawie przyjął, że przewóz członków rodziny, których łączą obowiązki wzajemnej opieki, wspierania się ewentualnie wspólnego ponoszenia kosztów, nie może zostać uznany za przewóz z grzeczności.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Podstawek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Zamojski
Data wytworzenia informacji: